Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 21/04/2024
Mưa nhẹ 24.2°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Thấp/Cao
24°/34.2°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.68 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
654.22
NH3
7.41
NO
0
NO2
8.57
O3
41.13
PM10
37.11
PM25
32.16
SO2
3.58

Thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc những ngày tới