Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 29/05/2024
Mây rải rác 35.3°

Mây rải rác

Cảm giác như 42.4°.

Thấp/Cao
24.9°/35.3°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
27.4 °C
Chỉ số UV
7.59

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
2.66
NO
0.14
NO2
5.48
O3
97.28
PM10
39.17
PM25
30.43
SO2
4.35

Thời tiết Thị trấn Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Gia Khánh - Huyện Bình Xuyên những ngày tới