Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:58 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa

16:00

34.8°C / 40.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
55%
2.72 km/giờ

19:00

32.6°C / 39.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
66%
2.06 km/giờ

22:00

29.8°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.19 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.47 km/giờ

07:00

27°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.22 km/giờ

10:00

31.9°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.52 km/giờ

13:00

33.1°C / 40.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.57 km/giờ

16:00

32.3°C / 39.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
1.61 km/giờ

19:00

28.5°C / 33.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.74 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa

01:00

27.1°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.34 km/giờ

04:00

27°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.75 km/giờ

07:00

27°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.3 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.69 km/giờ

13:00

32°C / 38.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
1.2 km/giờ

16:00

32°C / 38.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
1.4 km/giờ

19:00

28.6°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2 km/giờ

22:00

27.8°C / 31.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa

01:00

27.5°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.41 km/giờ

04:00

26.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.34 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.31 km/giờ

10:00

29.2°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.32 km/giờ

13:00

29.1°C / 35.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
2.33 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.69 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.75 km/giờ

22:00

26°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.09 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa cường độ nặng

01:00

25.9°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.67 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.59 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.66 km/giờ

10:00

29.4°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.15 km/giờ

13:00

30.9°C / 37.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
2.26 km/giờ

16:00

30.2°C / 37.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
2.87 km/giờ

19:00

27.6°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.17 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.88 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.24 km/giờ

07:00

27.7°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.53 km/giờ

10:00

29.4°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.27 km/giờ

13:00

30.9°C / 37.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
2.17 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 35°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 40.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Thấp/Cao

26.3°/34.6°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.79