Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.5°
Sáng/Tối
28.8/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 32.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 31.1°
Sáng/Tối
28.5/ 32.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Thấp/Cao

26.4°/33.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0