Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:37 | 12/04/2024
Nhiều mây 28.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Thấp/Cao
24.7°/35.4°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.05 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
680.92
NH3
9.5
NO
0
NO2
31.19
O3
43.63
PM10
28.81
PM25
19.16
SO2
25.75

Thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc những ngày tới