Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 26/05/2024
Chỉ số UV
2.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây thưa 33.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Thấp/Cao

26.6°/33.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

3.84