Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 29/05/2024
Mây rải rác 35.1°

Mây rải rác

Cảm giác như 42°.

Thấp/Cao
24.3°/36.7°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
27.8 °C
Chỉ số UV
7.76

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
660.9
NH3
3.42
NO
0.15
NO2
6.08
O3
104.43
PM10
40.89
PM25
32.16
SO2
5.48

Thời tiết Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên những ngày tới

Lượng mưa Xã Trung Mỹ - Huyện Bình Xuyên những ngày tới