Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:37 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.8°/34.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0