Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:25 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.8°/34.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

0