Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ

13:00

30.2°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.67 km/giờ

16:00

30.1°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.39 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.66 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.06 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.11 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.4 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.46 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.85 km/giờ

13:00

30.2°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.36 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.11 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.69 km/giờ

22:00

25°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.15 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.14 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.46 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
67%
3.36 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.68 km/giờ

16:00

30.8°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.38 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.98 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.95 km/giờ

04:00

24.2°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.45 km/giờ

07:00

25°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.86 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.59 km/giờ

13:00

31.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.99 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.77 km/giờ

19:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.86 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.66 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.33 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.83 km/giờ

10:00

28.4°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
3.25 km/giờ

13:00

30.3°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.56 km/giờ

16:00

29.9°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.77 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.67 km/giờ

22:00

24.4°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 24.1°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.76 km/giờ

04:00

23°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.39 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.6 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.77 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.4°/31.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

4.5