Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 26/05/2024
Nhiều mây 35.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Thấp/Cao
26.3°/36.7°
Độ ẩm
45%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.25 km/giờ
Điểm ngưng
21.2 °C
Chỉ số UV
9.2

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
447.27
NH3
4.62
NO
0.41
NO2
3.47
O3
88.69
PM10
15.65
PM25
13.56
SO2
5.07

Thời tiết Xã Bình Hòa Phước - Huyện Long Hồ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Hòa Phước - Huyện Long Hồ trong 12h tới

Thời tiết Xã Bình Hòa Phước - Huyện Long Hồ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bình Hòa Phước - Huyện Long Hồ những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Hòa Phước - Huyện Long Hồ những ngày tới