Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa

04:00

26.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.52 km/giờ

07:00

26.8°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.93 km/giờ

10:00

28°C / 33.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.67 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
5.78 km/giờ

16:00

25.5°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.92 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
7.09 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.18 km/giờ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng

01:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.21 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.69 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.51 km/giờ

10:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.68 km/giờ

13:00

26°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.41 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.04 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
5.39 km/giờ

22:00

24°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.87 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.57 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.46 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.45 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.16 km/giờ

13:00

27.5°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.35 km/giờ

16:00

26°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.4 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.43 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.48 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.57 km/giờ

10:00

26.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.32 km/giờ

13:00

27.6°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.33 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.32 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.95 km/giờ

22:00

24°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.8 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

24°/29.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0