Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23.7°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0