Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 16/06/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.6/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.6/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.7°/35.9°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

10.78