Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 21/04/2024
Nhiều mây 28.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Thấp/Cao
25.4°/40.7°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.05 km/giờ
Điểm ngưng
21.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
13.43
NO
0
NO2
11.14
O3
30.76
PM10
13.36
PM25
8.99
SO2
5.54

Thời tiết Xã Thạnh Quới - Huyện Long Hồ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thạnh Quới - Huyện Long Hồ trong 12h tới

Thời tiết Xã Thạnh Quới - Huyện Long Hồ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thạnh Quới - Huyện Long Hồ những ngày tới

Lượng mưa Xã Thạnh Quới - Huyện Long Hồ những ngày tới