Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.1°
Sáng/Tối
20.3/ 30.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 24.4°
Sáng/Tối
20.9/ 29.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.6/ 22.1°
Sáng/Tối
20.7/ 29.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
22/ 30.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

23.5°/32.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

8.27