Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:29 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Thấp/Cao

25.8°/32.2°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.86 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

5.54