Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Thấp/Cao

24°/29.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0