Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:52 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

24.5°/33.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0