Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 16/07/2024
Nhiều mây 25.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
24.9°/35.4°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.49 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
323.77
NH3
0.93
NO
0.01
NO2
1.08
O3
4.56
PM10
7.29
PM25
6.72
SO2
0.17

Thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang những ngày tới