Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:33 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Nhiều mây
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0