Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
23.9/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
24.9/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
25.6/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 36.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 41°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Thấp/Cao

23.6°/34.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.39