Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:40
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.31