Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:20 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa vừa 28.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

25.1°/31.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0