Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 29/05/2024
Nhiều mây 32.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Thấp/Cao
25°/32.3°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.26 km/giờ
Điểm ngưng
26.3 °C
Chỉ số UV
8.2

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
0.63
NO
0.06
NO2
1.33
O3
31.83
PM10
7.49
PM25
6.91
SO2
0.32

Thời tiết Xã Bạch Xa - Huyện Hàm Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bạch Xa - Huyện Hàm Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Bạch Xa - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Bạch Xa - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Bạch Xa - Huyện Hàm Yên những ngày tới