Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 29/05/2024
Nhiều mây 32.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Thấp/Cao
24.1°/32.9°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.26 km/giờ
Điểm ngưng
26.2 °C
Chỉ số UV
8.2

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
480.65
NH3
0.54
NO
0.04
NO2
1.14
O3
26.82
PM10
6.96
PM25
6.41
SO2
0.29

Thời tiết Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Thái Sơn - Huyện Hàm Yên những ngày tới