Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 29/05/2024
Nhiều mây 32.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Thấp/Cao
24.6°/32.8°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.26 km/giờ
Điểm ngưng
26.2 °C
Chỉ số UV
8.2

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
0.63
NO
0.06
NO2
1.33
O3
31.83
PM10
7.49
PM25
6.91
SO2
0.32

Thời tiết Xã Nhân Mục - Huyện Hàm Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nhân Mục - Huyện Hàm Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Nhân Mục - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nhân Mục - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Nhân Mục - Huyện Hàm Yên những ngày tới