Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:27 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0