Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:46 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.1