Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 35.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây rải rác 26.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

24.9°/32.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0