Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:21 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.49

Tin tức thời tiết