Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:55
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0