Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Thấp/Cao

10°/23°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0