Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:29 | 24/05/2024
Mây cụm 30.8°

Mây cụm

Cảm giác như 36.8°.

Thấp/Cao
24.4°/30.6°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.1 km/giờ
Điểm ngưng
26.2 °C
Chỉ số UV
0.64

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
2.09
NO
0.02
NO2
0.73
O3
43.63
PM10
30.06
PM25
28.69
SO2
0.62

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang những ngày tới