Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 29/05/2024
Nhiều mây 32.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
24°/32.7°
Độ ẩm
69%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.1 km/giờ
Điểm ngưng
26.5 °C
Chỉ số UV
5.24

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
527.38
NH3
0.67
NO
0.08
NO2
1.63
O3
41.84
PM10
7.71
PM25
7.1
SO2
0.33

Thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Thành - Huyện Hàm Yên những ngày tới