Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 20/01/2022
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:40
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.18