Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:53 | 24/05/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Thấp/Cao

24.6°/33.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0