Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.22 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.08 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mây cụm

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.4 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.47 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.5 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Mây cụm Mây cụm
55%
0.67 km/giờ

13:00

28°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
51%
1.67 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.33 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.53 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.13 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.72 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.53 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.01 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.31 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.24 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.03 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.87 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.34 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.21 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.2 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.64 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.18 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.99 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.46 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.52 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.55 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.26 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.53 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.47 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.21 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.48 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.11 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.8 km/giờ
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.61