Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.92