Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:51 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Ít mây
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0