Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa vừa
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0