Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:01 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.7°
Sáng/Tối
23.9/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.6°
Sáng/Tối
24.1/ 37.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 28.4°
Sáng/Tối
25.8/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
26.9/ 40.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 30.9°
Sáng/Tối
26.3/ 42.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.8/ 31.7°
Sáng/Tối
27.4/ 40.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
27/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 23.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 33.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Thấp/Cao

24.2°/35.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

6.99