Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:56 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.53