Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Hàm Yên
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0