Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:16 | 15/06/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Thấp/Cao

25.6°/30.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0.71