Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:36 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.9/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.4/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 26°
Tầm nhìn
9.36 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.1/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.7/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Thấp/Cao

21.7°/27.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0