Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:49 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa vừa
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:32
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0