Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:55 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Thấp/Cao

25.4°/35.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0