Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.65