Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:17 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Nhiều mây
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.21