Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17.8/ 17.8°
Sáng/Tối
17.9/ 17.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.2°
Sáng/Tối
17.6/ 18.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 20°
Sáng/Tối
18.6/ 19.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18.6°
Sáng/Tối
18.2/ 18.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19.6°
Sáng/Tối
17.2/ 18.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.7°
Sáng/Tối
19.7/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 14.9°
Sáng/Tối
17/ 14.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 13°
Sáng/Tối
12.6/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 16.9°
Sáng/Tối
13.6/ 17.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 20.4°
Sáng/Tối
17.9/ 21.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 23.3°
Sáng/Tối
21.2/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 17.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

17.9°/19°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

0