Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.27