Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:49 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0