Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:16 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0