Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:10 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

39%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0