Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0