Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:03 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.5/ 25°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.9/ 35.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 26.9°
Sáng/Tối
28.6/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 35.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.3/ 32.9°
Sáng/Tối
29.2/ 37.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.5/ 29°
Sáng/Tối
31.6/ 35.8°
Áp suất

999 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 27.4°
Sáng/Tối
30.8/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 26.1°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.5/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Thấp/Cao

22.6°/36.4°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

7.26