Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 26.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Thấp/Cao
25.3°/30.2°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
9.13 km
Gió
0.54 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
343.8
NH3
1.57
NO
0.03
NO2
1.61
O3
1.21
PM10
9.32
PM25
7.4
SO2
0.5

Thời tiết Xã Yên Nguyên - Huyện Chiêm Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Nguyên - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Yên Nguyên - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Yên Nguyên - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Nguyên - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới