Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa cường độ nặng

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.9 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.44 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.7 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.73 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.82 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.35 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.08 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mây rải rác

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.42 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.54 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.38 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
0.6 km/giờ

13:00

34°C / 38°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
1.36 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
1.51 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.7 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
89%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.32 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.46 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.02 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.75 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.78 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.17 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.3 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây thưa

01:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
0.63 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
98%
0.61 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.29 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây thưa Mây thưa
60%
1.17 km/giờ

13:00

34°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
48%
1.75 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.76 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
0.54 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
86%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
90%
0.72 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.82 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.46 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
66%
1 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.72 km

Gió

0.18 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.77