Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa

07:00

24.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.65 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.37 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.75 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.28 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.06 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.59 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
0.39 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.57 km/giờ

13:00

33.6°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
0.91 km/giờ

16:00

29.2°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.29 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.89 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.45 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.16 km/giờ

10:00

28.7°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.79 km/giờ

13:00

30.7°C / 37.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
0.6 km/giờ

16:00

31.6°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.92 km/giờ

19:00

27.3°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.76 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

07:00

26.2°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.73 km/giờ

10:00

30.3°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.88 km/giờ

13:00

29.8°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.14 km/giờ

16:00

28.5°C / 35.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.72 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.41 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.58 km/giờ

13:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.54 km/giờ

16:00

25°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

19:00

24.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.11 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.2 km/giờ

04:00

25°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.14 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

23.8°/34.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.02