Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:08 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Mưa nhẹ

10:00

27°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.08 km/giờ

13:00

32°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.08 km/giờ

16:00

35°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.18 km/giờ

19:00

29°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.2 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.45 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.64 km/giờ

10:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.13 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.75 km/giờ

16:00

32°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.12 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.57 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.22 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.37 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.57 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.28 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

04:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

10:00

28°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.6 km/giờ

13:00

29°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.32 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.42 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.4 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.64 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ

10:00

32°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.48 km/giờ

13:00

35°C / 42°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
0.93 km/giờ

16:00

35°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
0.98 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.86 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.91 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.8 km/giờ
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:46
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.52