Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:21 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Nhiều mây

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.27 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.43 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.2 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.09 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.25 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.13 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.11 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.08 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.34 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.32 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.19 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.24 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.49 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.21 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.17 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.32 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.35 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.46 km/giờ

13:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.41 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.44 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.42 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.36 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.47 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.08 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.26 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.15 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.53 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.38 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.08 km/giờ
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0