Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:15 | 15/06/2024
Mây cụm 27.8°

Mây cụm

Cảm giác như 31.8°.

Thấp/Cao
25.7°/31.5°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.86 km/giờ
Điểm ngưng
26.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
1.46
NO
0.01
NO2
1.26
O3
2.48
PM10
8.19
PM25
5.98
SO2
0.5

Thời tiết Xã Hùng Mỹ - Huyện Chiêm Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hùng Mỹ - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Hùng Mỹ - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hùng Mỹ - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Lượng mưa Xã Hùng Mỹ - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới