Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:34 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mây cụm
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

6.76 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0