Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:34
Nhiều mây
Huyện Chiêm Hóa
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.75

Tin tức thời tiết