Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:19 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

995 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

994 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa lốc 31.1°

C

F

Mưa lốc

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Thấp/Cao

24.7°/32.7°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

2.87