Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:23 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25.5/ 19.2°
Sáng/Tối
16.7/ 22.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.4/ 22.7°
Sáng/Tối
17.2/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22.2°
Sáng/Tối
23.1/ 23.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21/ 25.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 14.1°
Sáng/Tối
18.2/ 15.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 16.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Thấp/Cao

16°/28.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

12.8 °C

Chỉ số UV

0