Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:04 | 15/06/2024
Mưa nhẹ 26.1°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Thấp/Cao
25.8°/30.7°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.68 km/giờ
Điểm ngưng
26.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
1.44
NO
0.03
NO2
1.31
O3
1.5
PM10
8.74
PM25
6.65
SO2
0.49

Thời tiết Xã Minh Quang - Huyện Chiêm Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Minh Quang - Huyện Chiêm Hóa trong 12h tới

Thời tiết Xã Minh Quang - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Minh Quang - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới

Lượng mưa Xã Minh Quang - Huyện Chiêm Hóa những ngày tới