Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 31.4°
Sáng/Tối
27.1/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Thấp/Cao

26°/33.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0