Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:26 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

24.3°/30.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

2.38