Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:05 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Thấp/Cao

24°/30.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0