Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:50 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.6/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.5°/30.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0