Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Thấp/Cao

24.9°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0