Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.9°/30.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.17 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0