Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 14/07/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

24.5°/28.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0