Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

24.7°/30.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

8.97