Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

26.6°/35.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0