Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.4/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 30.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
22.7/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

24.4°/33.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0