Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Thấp/Cao

23.1°/32.8°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

8.97