Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
23.8/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Thấp/Cao

24.8°/32.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5