Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:59 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa vừa

04:00

24.3°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.73 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.45 km/giờ

10:00

30.1°C / 35.8°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.14 km/giờ

13:00

33.1°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.47 km/giờ

16:00

29.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.73 km/giờ

19:00

25.6°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.62 km/giờ

22:00

25.8°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.83 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.85 km/giờ

07:00

25°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.69 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.93 km/giờ

13:00

31.8°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.02 km/giờ

16:00

29.8°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.18 km/giờ

19:00

25.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.7 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.16 km/giờ

04:00

26°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.04 km/giờ

07:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.25 km/giờ

10:00

29°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.11 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.74 km/giờ

16:00

28.5°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.81 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.22 km/giờ

22:00

25.3°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.04 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.73 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.75 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.45 km/giờ

10:00

29.6°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.63 km/giờ

13:00

29.9°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.03 km/giờ

16:00

28.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.44 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.41 km/giờ

22:00

24.6°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.52 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mây rải rác

01:00

24.7°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.24 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.4°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.09 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.96 km/giờ

10:00

30.2°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
2.8 km/giờ

13:00

31.4°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
57%
3.74 km/giờ

16:00

29.1°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
4.02 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.06 km/giờ

22:00

24.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.63 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

24.2°/33.8°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0