Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.2°/36.4°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

4.04