Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 25.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 24.3°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Thấp/Cao

25.5°/34.3°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.76 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

3.67