Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Trà Vinh
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0