Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Trà Vinh
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.89