Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.1/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

24.1°/27.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

5.22